Groningen

In deze regio wordt gewerkt aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin werkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen vinden. Met het plan Perspectief op Werk hebben ze een veelzijdig programma, waarmee zij met werkfestivals, ontmoetingsevents, nieuwe wervingsmethoden, pilots Open Hiring, scholingscomponenten gekoppeld aan werk en werkfit-arrangementen het verschil willen maken voor duurzame matches. Zij zetten in op versterkte ketensamenwerking en PPS om tot duurzaam effect te komen. Voor sectoren als techniek, ICT en zorg is deze impuls hard nodig.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

300 praktijkverklaringen afgeven.
Maatwerktrajecten met werkgever en private bemiddelaars.
Deelname aan Werkfestival en events.

Kwantitatieve ambitie

Werkfestival en 16 matching-events.
150 voorschakeltrajecten organiseren.
50 jongeren Pro/VSO worden werkfit gemaakt.

Kwalitatieve ambitie

Versterken WSP, duurzame inzetbaarheid, professionalisering medewerkers.
Sluitende aanpak onderwijs-arbeidsmarkt.
Reg. Scholingsaanbod gericht op anticyclisch opleiden, parallele arbeidsmarkt en sociaal ondernemerschap.

Diversen

Open Hiring als instrument ontwikkelen.