Gorinchem

Deze arbeidsmarktregio heeft door vergrijzing een toenemend tekort aan mensen en wil met Perspectief op Werk het onbenut arbeidspotentieel inzetten vanuit de eigen én andere regio’s. De ambitie is groot om dit in PPS-combinaties te realiseren en zij nodigen partners hier ook toe uit. Ze organiseren o.a. de ambachtsschool, het digitaal platform WIJIJ, een instroomproject voor statushouders in de zorg om zo het aanbod op de vraag aan te laten sluiten. Gorinchem steekt dynamisch in om de vernieuwende constructies en samenwerking ruimte te geven. Hiermee beogen zij de grootste vraag in sectoren als industrie, handel, zorg en logistiek op te lossen.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Grotere transparantie tussen vraag en aanbod.
Meer passende matches.
Werk-fit trajecten organiseren.
Oprichten ambachtsschool als PPS inclusief beg.trajecten.

Kwantitatieve ambitie

4 nieuwe vormen van PPS creëren.
120 meer passende matches tot stand brengen.
10 BBL-trajecten in de zorg.

Kwalitatieve ambitie

Via PPS meer verbinding en betrokkenheid stakeholders.
Gemeenschappelijk nut vorm geven.
Oprichten van een Ambachtsschool in corporatie-vorm (Genk-geïnspireerd).

Diversen

Digitaal platform.