Gooi en Vechtstreek

Deze regio beoogt met Perspectief op Werk verdere impuls te geven aan het bij elkaar brengen van vraag een aanbod. Uitgangspunt is dat de vraag van werkgevers centraal staat en werkzoekenden zelf verantwoordelijk zijn voor hun route naar werk. De regio faciliteert hen wel met o.a maatwerk(arrangementen), een toegankelijk bestand, jongerenvoucher, wijkleerbedrijf, aanpak GGZ en een scholingsmakelaar. Ouderen, mensen met een beperking of zonder startkwalificatie en statushouders hebben zo meer kans een weg naar werk te vinden in bijvoorbeeld sectoren als zorg, detailhandel en ICT.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Behoefte aan korte omscholingen.

Kwantitatieve ambitie

Kandidatenverkenner vullen.
Sonar vullen met kandidaten participatieladder 5!
WSP uitbreiden met 2,5 fte.
33 jongeren met scholingsvoucher aan het werk.

Kwalitatieve ambitie

Werkgeversdienstverlening samen met werkgevers evalueren en vormgeven.
Starten met Wijkleerbedrijf i.s.m. Calibris.
Taaltrajecten aanbieden.
Inzet scholingsmakelaar i.s.m. SBB.

Diversen

50% vd arbeidsbeperkten geen baan.
50% vd werkzoekenden ouder dan 55 jaar.