Friesland

In deze arbeidsmarktregio is er ondanks de grote vraag naar personeel nog veel onbenut arbeidspotentieel. Met het plan POW beoogt Friesland meer matches te realiseren en publiek-private samenwerking te bestendigen. Hiervoor organiseren zij matchingsevents, zetten ze in op Open Hiring, maken ze kandidaatprofielen transparant, stellen ze matchingsbudget en budget voor noodzakelijke scholing ter beschikking en willen zij de mismatch gezamenlijk met partners uit de regio aanpakken. Sectoren waar de vraag naar personeel het groots is, zijn techniek, bouw, ICT en zorg.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Zien PPS strikt tussen VNO-NCW en gemeenten.
Deelname aan Werkfestival.
Private partners mogen deelnemen aan diverse evenementen.

Kwantitatieve ambitie

400 extra duurzame plaatsingen, los van reguliere plaatsingen.
32 matchingsevenementen waaruit 10 matches komen.
April 2020 Werkfestival 80 plaatsingen.

Kwalitatieve ambitie

Samenwerking in de regio en met VNO-NCW verstevigen.

Diversen

Groot percentage laagopgeleide en oudere uitkeringsgerechtigden.
Relatief hoog perc WW'ers.
Open Hiring als instrument ontwikkelen.