Foodvalley

In deze arbeidsmarktregio sluiten vraag en aanbod niet vanzelf meer aan. Met het plan Perspectief op Werk beogen zij meer matches te realiseren door in te zetten op talentwerving, intensievere maatwerktrajecten en opleidings-, toeleidings- en begeleidingsarrangementen. Met een toegankelijke applicatie zijn straks zowel werkzoekenden, werkgevers, maar ook de toeleidingsarrangementen te vinden. De vernieuwende initiatieven zullen o.a. van belang zijn voor laagopgeleiden, mensen met arbeidsbeperking, mensen met administratief beroep en ouderen en voor de sectoren ICT, techniek en bouw.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Competentieprofielen opstellen/bestandsanalyse.
Toeleidings-en opleidingstrajecten door publieke en private opleiders (190k).

Kwantitatieve ambitie

900 extra mensen met kwetsbare arb m.positie aan het werk.
1.000 profielen van werkzoekenden.

Kwalitatieve ambitie

Opleidingen ontwikkelen voor kanssectoren.
Analyse werkaanbod.
Matchingproces versnellen.

Diversen

App ontwikkelen t.b.v. matching.