Flevoland

Deze arbeidsmarktregio heeft een groeiend aantal ondernemers. De vraag naar personeel neemt alleen maar toe, vooral in sectoren als techniek, ICT, zorg, transport en zakelijke dienstverlening. Samen met werkgevers is de focus vanuit het plan Perspectief op Werk om onbenut arbeidspotentieel aan te boren door te investeren in scholingstrajecten, begeleiding voor kwetsbare groepen, nazorgtrajecten. Ook wordt geïnvesteerd in de begeleiding van accountmanagers, die de matches tot stand moeten brengen. Genoemde doelgroepen zijn: 50-plussers, statushouders,  mensen zonder startkwalificatie en het onbenut potentieel (de zogeheten Nuggers).

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Private matchingpartijen betrekken.
Nazorgtrajecten i.h.k.v. duurzame matching.

Kwantitatieve ambitie

50 leerwerktrajecten.
1.000 werkzoekenden in beeld brengen.

Kwalitatieve ambitie

Vraag en aanbod in kansrijke sectoren laten aansluiten.
Bestand transparant maken.
Duurzame matching op werk.

Diversen

Ontwikkeling training voor werkgevers.