Drenthe

Deze arbeidsmarktregio zet met het plan Perspectief op Werk in om de inclusiviteit op de arbeidsmarkt te versterken. De urgentie om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de mismatch tussen vraag en aanbod in de regio te overbruggen, wordt alsmaar groter. Met het plan worden kandidaten op vernieuwende wijze in beeld gebracht en wordt meer ingezet op competentiegericht werken wat tot meer duurzame matches moet gaan leiden. Sectoren waar de vraag het meest urgent is, zijn zorg & welzijn en de uitzendbranche. Het gaat daarbij om alle werkzoekenden in de arbeidsmarktregio.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

100 maatwerkbudgetten beschikbaar voor jobcoaching,taalcoaching enz.
Onderzoek naar arbeidspools.

Kwantitatieve ambitie

1.000 profielen van werkzoekenden.
50 matches tussen werkgever en werkzoekenden.
600 matches ondersteund met maatwerkoplossingen.

Kwalitatieve ambitie

Matching verbeteren.
Samenwerking tussen overheden, onderwijs en werkgevers verstevigen.

Diversen

20-25% van de bijstandsgerechtigden is statushouder.
Open Hiring als instrument ontwikkelen.