Drechtsteden

Deze arbeidsmarktregio heeft met het plan Perspectief op Werk de ambitie om niet alleen op traditionele wijze te matchen, maar veel meer in te zetten op inclusief werkgeverschap om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen en duurzame matches te realiseren. Werken op basis van talenten, maatwerk en met nazorg is nodig om werkzoekenden te matchen op de vacatures. Vooral in ICT, techniek en logistiek is de vraag naar personeel groot. Doelgroepen waar hierbij extra aandacht voor is, zijn mensen die langer dan 2 jaar werkloos zijn, ouderen, alleenstaande ouders, statushouders en mensen met arbeidsbeperking.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Private opleiders mogen aansluiten bij event.
Werkfit maken van kandidaten.
Opbouwen leerlijnen in zorg, logistiek en vervoer.
Investeren in praktijkleren en certificering on the job.

Kwantitatieve ambitie

200 extra personen laten uitstromen naar werk.

Kwalitatieve ambitie

Mismatch verkleinen door arb. markt gerichte ontwikkeling.
Intensievere dienstverlening aan kwetsbare groepen.
Vergroten inclusief werkgeverschap.

Diversen

Iedere werkzoekende heeft profiel-marktcombinatie obv competenties en vaardigheden.