Amersfoort

Deze regio zet al jarenlang in op een goede aansluiting van vraag en aanbod met de gedachten een goed georganiseerde regionale overheid om werkgevers goed te kunnen bedienen. Zij beogen met Perspectief op Werk meer impact te realiseren aan de randen van de dienstverlening, zoals begeleiding in de werksituatie, nazorg, duurzaamheid arbeidsrelaties, 1 loket, een Leven Lang Leren en met intensieve van innovatieve samenwerking. Extra aandacht hierin gaat uit naar mensen met een arbeidsbeperking, 50+, en statushouders en voor de sectoren techniek, ICT en Zorg & Welzijn.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Intensivering jobcoaching en nazorg.
Intensivering scholing werkenden.
Actief praktijkverklaringen organiseren.

Kwantitatieve ambitie

25 extra oriëntatietrajecten.
30 extra BBL-trajecten en 5 pilots met leermeesters.
40 jongeren zonder strartkwalificatie zijn gekwalificeerd.
50 plaatsingen door contact werkgever/doorstroom na scholing.

Kwalitatieve ambitie

Extra impuls WSP en Leerwerkloket.
Duurzaamheid plaatsingen vergroten.

Diversen

Versterken ‘randen van dienstverlening’.