Achterhoek

Deze arbeidsmarktregio steekt met het plan Perspectief op Werk in op de mismatch en toenemende vraag naar personeel op de arbeidsmarkt. Zij beogen meer duurzame plaatsingen te realiseren door middel van maatwerktrajecten en heel concrete acties in een publiek-private regionale samenwerking. Genoemde doelgroepen daarin zijn: mensen met een arbeidsbeperking, statushouders, kwetsbare jongeren en mensen die langdurig werkloos zijn. Sectoren waar de roep om personeel het grootst is. zijn: techniek, zorg, handel en schoonmaak.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Transparant maken bestand.
Plaatsen mbv arrangementen (wagonnetjes).

Kwantitatieve ambitie

160 matches in 4 kansrijke sectoren.

Kwalitatieve ambitie

Ketensamenwerking verbeteren.
Algemene orientatie werkzoekenden op werk.
Branchegericht matchen.

Diversen

Sector-aanpak: multidisciplinair en intersectoraal.