Online arbeidsmarkt-event: Aan de slag, juíst nu!

Van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november organiseert de alliantie Samen werken voor werk – een samenwerkingsverband tussen de brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL – een online 4-daags arbeidsmarkt-event. In dagelijkse webcasts delen arbeidsmarktexperts – onder leiding van presentator Marijke Roskam – hun kennis en visie op de arbeidsmarkt én hun praktijkervaringen.

Ruim 20 experts in 5 spraakmakende webcasts.

——————————-

Kijk de serie hieronder terug!

Dinsdag 3 november, 14.15 – 14.45 uur
Kick-off-event

De impact van de coronacrisis is groot. Dagelijks zijn er berichten over het verdwijnen van banen. Tegelijk zijn er ook sectoren die juist hard op zoek zijn naar mensen. Vanuit de alliantie Samen werken voor werk zetten wij ons in om mensen aan de slag te helpen én te houden. Dat deden wij al voor de crisis en dat doen we nu. De urgentie is groot om met elkaar de schouders onder de arbeidsmarktproblemen te zetten, juíst nu.

Meer informatie

Dinsdag 3 november, 15.00 – 16.00 uur
Het economisch perspectief

De mismatch op de arbeidsmarkt is groeiende. Voor de coronacrisis klonk de roep om een leven lang ontwikkelen te faciliteren en stimuleren al luid. De urgentie om nu echt stappen te zetten – om van beleid naar praktijk te komen – is alleen maar verder toegenomen. Welke analyses zijn te maken over de tekorten en overschotten op de regionale arbeidsmarkt, welke uitdagingen en kansen zijn er, hoe stomen we mensen klaar voor werk in andere sectoren, welke opleidingspaden moeten hiervoor geopend worden – en – wat is de toegevoegde waarde van publiek-private samenwerking hierbij?

Meer informatie

Woensdag 4 november, 15.00 – 16.00 uur
Het strategisch perspectief

Strategisch keuzes maken en strategisch samenwerken om de ‘stip’ aan de horizon voor een toekomstgerichte arbeidsmarkt te bereiken. Daarbij rekening houdend met grote thema’s, zoals technologisering, verduurzaming, flexibilisering, contractvormen en inclusiviteit. Welke stappen moeten we dan zetten om daar te komen – juist nu de coronacrisis pijnpunten blootlegt? Welke kansen worden juist nu zichtbaar en hoe kunnen we die kansen verzilveren?

Meer informatie

Donderdag 5 november, 15.00 – 16.00 uur
Het sociaal-maatschappelijk perspectief

De coronacrisis zorgt voor een verschuiving binnen onze maatschappij. De afstand tot werk neemt voor meer mensen toe en daarmee de ongelijkheid. Er dreigen groepen buiten de boot te vallen. We staan voor ingewikkelde vraagstukken. Hoe gaan we duurzame loopbaanpaden ontwikkelen voor onze schoolverlaters en hoe behouden arbeidsgehandicapten in deze woelige tijden hun plek op de arbeidsmarkt? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen de kans krijgt mee te ontwikkelen? In de praktijk blijkt de problematiek van mensen vaak complex. Persoonlijke aandacht en maatwerk zijn nodig om mensen te helpen. Een goed vangnet om stappen te durven nemen is essentieel. Publiek-private samenwerking kan bijdragen aan het leveren van maatwerk.

Meer informatie

Vrijdag 6 november, 15.00 – 16.00 uur
Het veranderperspectief

Vanuit het economisch, strategisch en sociaal-maatschappelijk perspectief worden analyses gemaakt, ervaring gedeeld en visies besproken over de kansen op de huidige én toekomstige arbeidsmarkt. De opbrengst van de drie uitzendingen wordt in deze ‘werksessie’ voorgelegd aan verschillende Kamerleden en aan Hans Borstlap, voorzitter van de commissie-Borstlap. Om te komen tot de nodige arbeidsveranderingen speelt de politiek een essentiële rol. In maart vinden de verkiezingen plaats. Welke plannen hebben zij om te komen tot een activerend arbeidsmarktbeleid, wat nemen zij mee uit de adviezen van de commissie-Borstlap en welke lessen uit voorgaande uitzendingen kunnen en willen zij meenemen in hun plannen?

Meer informatie

Het beloven spraakmakende webcasts te worden met boeiende tafelgasten.

Direct aanmelden